Yleistietoa

Teknologialainaamo järjestää Uudellamaalla matalan kynnyksen esittelypisteitä, jonne alueen ikääntyneet, heidän läheisensä ja alan ammattilaiset voivat tulla tutustumaan ja kokeilemaan uusia hyvinvointiteknologiatuotteita itsenäisesti tai opastetusti Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja projektityöntekijöiden asiantuntevalla opastuksella. Teknologialainaamo kiertää esittelemässä tuotteita tilaisuuksissa, tapahtumissa, messuilla. Teknologialainaamon vierailun voi tilata pientä korvausta vastaan. 

TEKNO – Terveys- ja hyvinvointiosaaminen sujuvaksi -hankkeen pilottikoulutuksen päätöstilaisuutta vietettiin Upgraded Life Festivalin yhteydessä Helsingin Meilahdessa toukokuun viimeisenä päivänä. Paikalle saapunut iloinen joukko oli suorittanut maksuttoman Terveys- ja hyvinvointiteknologia tutuksi -koulutuksen verkossa helmikuun ja toukokuun välisenä aikana. 

Tekno-hankkeen osatavoite on tukea sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden, alan opiskelijoiden sekä myös yksittäisen kansalaisen smart citizen hyvinvointi- ja terveysteknologiaosaamista. Seniori365.fi on tänä keväänä liittynyt mukaan TEKNO-hankkeeseen tavoitteena edelleen kehittää jo olemassa olevaa virtuaalista palvelualustaa, jossa mm. hyvinvointi- ja terveysteknologiatuotteita tarjoavat yritykset ja tuotteita tarvitsevat loppukäyttäjät kohtaavat mahdollisimman helposti.