Yleistietoa

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelija Jenina Heikkinen selvitti opinnäytetyössään sairaanhoitajien ja esimiesten kokemuksia ikäteknologian hyödyntämisestä Vantaan kotihoidossa. Opinnäytetyön tuloksista ilmenee, että kotihoidossa ikäteknologiaa käytetään vielä varsin suppeasti. Työyksiköissä ikäteknologian käyttöä edistää muun muassa se, että ikäteknologiaan suhtaudutaan melko myönteisesti, teknologiaosaaminen koetaan hyväksi ja perehdytys riittäväksi. 

Teknologialainaamo® sai odotettuja vieraita kun Vantaan Invalidit VANIN ry kävi 6.3. tutustumassa sen toimintaan kymmenen vieraan voimin. Vietimme mukavan aamupäivän hyvässä seurassa ja tutustuimme yhdessä erilaisiin teknologian tuomiin arkipäivän pulmien ratkaisuihin.

 

Euroopan Unionissa pian voimaan astuva uusi tietosuoja-asetus, GDPR, tulee muokkaamaan laajalti suomalaisen yritysmaailman henkilötietojen hallintaa ja toimintaa. Vaikka laki on ollut voimassa jo vuodesta 2016, loppuu sen siirtymäaika 25.5.2018. GDPR:n mukana yritykset saavat liudan uusia velvollisuuksia henkilötietojen suhteen, mutta samalla sääntöjen yhdenmukaistuminen EU-alueella takaa yrityksille helpomman reitin ulkomaiden markkinoille.