Moodmetric-älysormus

Share

Moodmetric-älysormus

Tuotteen kuvaus: 

Moodmetric-älysormus auttaa ymmärtämään paremmin autonomisen hermoston toimintaa ja stressitasoja.

Moodmetric-älysormus mittaa käyttäjän vireys- eli stressitasoa. Mittaustieto on reaaliaikaisesti seurattavissa älypuhelinsovelluksella. Sovelluksen tehokas ja havainnollinen nelikenttäanalyysi auttaa oppimaan parempaan stressinhallintaan.

Moodmetric-älysormus mittaa sympaattisen hermoston aktivaatiota, mittaamalla ihon sähkönjohtavuuden muutosta. Se määrittää ihon konduktanssin eli johtavuuden sormuksen rengasosan avulla.

Korkeat lukemat viestivät positiivisesta tai negatiivisesta stressistä, matalat rauhallisuudesta. Elimistö ei tiedä, onko stressi positiivista vai negatiivista. Myös innostuksesta täytyy palautua!

Moodmetric-mittaus on helppo tapa pitkän aikavälin stressin ja palautumisen seurantaan. Reaaliaikaisen stressitason näkymän ansiosta voit tehdä päätöksiä paremman tasapainon saavuttamiseksi päivittäin.